സിമിലിയ – പാലക്കൽ റോഡ്, വെളിയത്തുനാട് എം.ഐ.യു.പി.സ്കൂളിന്റെ നവീകരിച്ച കെട്ടിടം എന്നിവ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു

സിമിലിയ – പാലക്കൽ റോഡ്, വെളിയത്തുനാട് എം.ഐ.യു.പി.സ്കൂളിന്റെ നവീകരിച്ച കെട്ടിടം എന്നിവ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു   കളമശ്ശേരി മണ്ഡലത്തിൽ കരുമാല്ലൂർ പഞ്ചായത്തിലെ സിമിലിയ – പാലക്കൽ റോഡ്, […]

MoU for Innovation Park signed

ഇന്നവേഷൻ പാർക്കിനുള്ള ധാരണാപത്രം ഒപ്പുവച്ചു

കൊച്ചിയിൽ 690 കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപ പദ്ധതിയുമായി ടിസിഎസ്;ഇന്നവേഷൻ പാർക്കിനുള്ള ധാരണാപത്രം ഒപ്പുവച്ചു; പതിനായിരം തൊഴിലവസരങ്ങൾ. ലോകത്തെ പ്രമുഖ ഐ.ടി സേവനദാതാക്കളായ ടാറ്റ കൺസൾട്ടൻസി സർവ്വീസസ് (ടി.സി.എസ്) […]

Keltron will make the state an electronics hub: Industries Minister P Rajeev

കെൽട്രോണിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തിനെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഹബ്ബാക്കി ഉയർത്തും

കെൽട്രോണിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തിനെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഹബ്ബാക്കി ഉയർത്തും : വ്യവസായ വകുപ്പ് മന്ത്രി പി രാജീവ് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വ്യാവസായിക രംഗത്ത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് മേഖലയ്ക്ക് കൂടുതൽ ഫോക്കസ് നൽകുമെന്നും […]

Petrochemical Park: Kinfra and BPCL sign MoU

പെട്രോകെമിക്കൽ പാർക്ക്: കിൻഫ്രയും ബി.പി.സി.എല്ലും ധാരണാപത്രം ഒപ്പിട്ടു

പെട്രോകെമിക്കൽ പാർക്ക്: കിൻഫ്രയും ബി.പി.സി.എല്ലും ധാരണാപത്രം ഒപ്പിട്ടു 2024 ൽ പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കും. കൊച്ചി അമ്പലമുകളിൽ കിൻഫ്ര സ്ഥാപിക്കുന്ന പെട്രോകെമിക്കൽ പാർക്ക് പദ്ധതിയിൽ സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനുള്ള ധാരണാപത്രത്തിൽ […]